แบบถังเดี่ยว

 มีชุดยก และเขย่าตะกร้าล้างงาน

พร้อมระบบทำความร้อน สามารถตั้งอุณหภูมิ 

และตั้งเวลาในการทำงานได้ตามต้องการ 

" /> แบบถังเดี่ยว

 มีชุดยก และเขย่าตะกร้าล้างงาน

พร้อมระบบทำความร้อน สามารถตั้งอุณหภูมิ 

และตั้งเวลาในการทำงานได้ตามต้องการ 

" />

ACE-1024TP Ultrasonic Cleaning Machine เครื่องล้างงาน ระบบอุลตร้าโซนิกแบบถังเดี่ยว  มีชุดยก และเขย่าตะกร้าล้างงาน พร้อมระบบทำความร้อน สามารถตั้งอุณหภูมิ  และตั้งเวลาในการทำงานได้ตามต้องการ 

Features

  • The structure and tank is made of stainless steel, nice shape
  • Ultrasonic generator and tank integrated structure, clean and beautiful
  • With agitation device, bring easy operation and better cleaning effect
  • With timer to set the working time
  • With temperature control and heater

Related

ACE - 4R Series Ultrasonic Vapour Degreaser

Apply non-flammable organic solvent such as chlorylene, methyl chloroform N-Propyl Bromide. It has following functions: thermo cleaning, supersonic cleaning, steaming cleaning, frozen drying, cleaning solvent recycle, It may be used clean away turpentine on electronic parts or printed circuit, grease on parts of precise machine, clock buckle, clock cover, lamp, glass products etc.

ACE - 5R Series Ultrasonic Vapour Degreaser

Apply non-flammable organic solvent such as chlorylene, methyl chloroform N-Propyl Bromide. It has following functions: thermo cleaning, supersonic cleaning, steaming cleaning, frozen drying, cleaning solvent recycle, It may be used clean away turpentine on electronic parts or printed circuit, grease on parts of precise machine, clock buckle, clock cover, lamp, glass products etc.